Tevredenheidsenquêtes

Interne evaluatie in zorginstellingen is een wettelijke verplichting die verwacht wordt door:

 • de toezichthoudende autoriteiten: VAZG et Provincieraden, 
 • de FOD Volksgezondheid: certificering & e-satis liaison,
 • de WVG: commissie van gebruikers in revalidatiecentra,
 • de sociale levenraad in woonzorgcentra.

Om aan deze verplichtingen te voldoen, biedt WeDoxa een kant-en-klare oplossing voor de eenvoudige administratie van tevredenheidsenquêtes.

Voordeel #1: vermindering van de administratieve tijd

Door het gebruik van gespecialiseerde software kan de vestiging de administratieve verwerkingstijd aanzienlijk verkorten. Alle stappen zijn vooraf ingesteld of geautomatiseerd.

 • opzet van de enquête,
 • het afdrukken en verzenden van de enquêtes,
 • verzameling van antwoorden,
 • verwerking van de resultaten en publicatie van het samenvattend verslag, 
 • interne mededeling van de resultaten.

Voordeel #2: enquêtes op aanvraag

Voor de uitvoering van een tevredenheidsenquête is geen IT-ontwikkeling nodig. WeDoxa helpt vestigingen bij het definiëren van een coherent systeem en het implementeren van enquêtes zonder een nieuw IT-project op te zetten. De oplossing is een reële enquêtegenerator die op maat kan worden gemaakt en in een bepaalde volgorde kan worden geplaatst.

Voorbeelden van enquêtes:

 • Operationele enquêtes
 • Thematische enquêtes: zorg, huisvesting, catering, enz.
 • Terugkerende of eenmalige enquêtes
 • Anonieme of nominatieve enquêtes
 • Enquêtes bij patiënten, werknemers, voorschrijvers
 • Meertalige enquêtes

Voordeel #3: het responspercentage optimaliseren voor significante resultaten

Digitalisering van de enquêtes maakt het mogelijk de kanalen voor het vragen van inlichtingen te diversifiëren en bijgevolg een hoge respons te bevorderen. In tegenstelling tot online reviews zijn tevredenheidsenquêtes niet onderworpen aan de eisen van de ISO 20488-norm en staan zij alle kanalen van bevraging toe:

 • Papieren vragenlijst,
 • E-mail en sms,
 • Tablet met de hulp van een werknemer,
 • Touch-screen kiosk,
 • Interne toepassingen,
 • Telefonisch onderzoek.

De respons van patiënten en familieleden bedroeg meer dan 50%. Voor bewoners en oudere patiënten kan een vestiging een responspercentage van 100% bereiken met onze tabletoplossing.

Het responspercentage is een essentieel element om een representatieve analyse te krijgen en de juiste beslissingen te nemen.

Voordeel #4: organisatie van de follow-up van ontevredenheid

Een aangepaste software laat u toe de opvolging van ontevredenheden te organiseren. Het systeem genereert onmiddellijk waarschuwingen in geval van een negatieve beoordeling. De vestiging kan de patiënt rechtstreeks vanuit de software antwoorden en een gesprek onderhouden tot het probleem definitief is opgelost.

De uitvoering van deze follow-up versterkt de kwaliteitsbenadering en de betrekkingen met de patiënten. Op 100% van de negatieve meningen wordt gereageerd.

Voordeel #5: automatisering van rapportering en verspreiding

Elke vestiging profiteert van periodieke rapportering per e-mail en geavanceerde functionaliteiten in de software:

 • dashboard,
 • grafische samenvattingen,
 • NPS-analyse
 • semantische analyse van verbatim
 • Excel exports

Voor groepen maken multi-institutionele overzichten de analyse van terugkerende redenen voor ontevredenheid mogelijk. Rangschikkingen maken het mogelijk snel te bepalen welke vestigingen moeten worden gesteund.

Meer informatie