Een onafhankelijke onderneming

WeDoxa begeleidt zorgverleners bij het luisteren naar patiënten. De missie bestaat er in om de beste praktijken voor gezondheid en gezond ouder worden aan het licht te brengen.

De onderneming is volledig onafhankelijk en verbindt zich ertoe de normen van de sector na te leven. WeDoxa treedt met name op als betrouwbare derde partij om toezicht te houden op de publicatie van beoordelingen in overeenstemming met de ISO 20488-norm. Persoonsgegevens worden gehost in een ISO 27001 gecertificeerd datacentrum dat door het ministerie van Volksgezondheid is goedgekeurd om gezondheidsgegevens te hosten.

Het grote publiek heeft baat bij betrouwbare en kwaliteitsvolle informatie om een zorginstelling te vinden. Professionals hebben baat bij duidelijke en eerlijke regels voor de moderatie van beoordelingen.

Een vertrouwde derde partij om gegevens te beveiligen

 • AVG: De vestigingen blijven eigenaar van de verzamelde gegevens. WeDoxa treedt op als IT onderaannemer.
 • HDH: Persoonlijke gezondheidsgegevens worden gehost op servers die zijn goedgekeurd door het ministerie van Volksgezondheid.
 • MEDIA: Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan de distributiepartners (alleen de nota en het woordgebruik).

Een moderator derde partij om de meningen van de patiënt te controleren

 • ISO 20488 NORM: De regels voor het verzamelen en publiceren van beoordelingen worden geregeld door een internationaal erkende norm.
 • NPS: De analyse van de resultaten is georganiseerd volgens de Net Promoter Score-methodologie.

Een publicatie derde partij voor het organiseren van de verspreiding van beoordelingen

 • GRATIS: WeDoxa organiseert de verspreiding van beoordelingen op het internet zonder kosten voor het grote publiek.
 • ONBEPERKT: Het opzetten van partnerschappen voor de verspreiding van beoordelingen bevordert de zichtbaarheid van de vestigingen.
 • GECONTROLEERD: De meervoudige verspreiding van beoordelingen voorkomt het ontstaan van een dominante speler (bijv. tripadvisor).

De expert om de ervaring van de patiënt te beheren

 • TEVREDENHEID: Evaluatie van de mate van tevredenheid van patiënten, werknemers en externe actoren.
 • MANAGEMENT: Beheer van de inzet van medewerkers voor het welzijn van patiënten/bewoners.
 • E-REPUTATIE: Meerwaarde voor vestigingen en hun teams
 • DIGITAAL: Ondersteuning van IT-afdelingen bij de ontwikkeling van digitale oplossingen specifiek voor zorginstellingen