Nous contacter

Foire aux questions

WAT IS DE ROL VAN EEN VERTROUWDE DERDE PARTIJ?
WeDoxa is een onafhankelijk bedrijf, gespecialiseerd in het beheer van reviews voor zorginstellingen.
Hun rol is om toezicht te houden op beoordelingen in overeenstemming met ISO 20488 norm op online beoordelingen. De tussenkomst van een vertrouwde derde partij zorgt voor de toepassing van de regels met betrekking tot het verzamelen, modereren en publiceren van beoordelingen.

WAT IS EEN GEAUTHENTICEERDE BEOORDELING?

Een authentieke beoordeling komt van een persoon wiens ervaring met het geëvalueerde bedrijf of de geëvalueerde dienst echt is.  WeDoxa voert alle maatregelen uit om valse beoordelingen te bestrijden.


WELKE GARANTIES WORDEN ER GEBODEN?

WeDoxa is contractueel verplicht ervoor te zorgen dat aan de volgende eisen wordt voldaan :

 • de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • Decreet nr. 2017-1436 van 29 september 2017 over online consumentenbeoordelingen
 • de ISO 20488 norm voor online beoordelingen

WANNEER KAN IK CONTACT OPNEMEN MET WEDOXA?

De WeDoxa moderatiedienst staat tot uw beschikking om:

 • vragen om een beoordeling te plaatsen
 • een ongepaste beoordeling te melden
 • uw herroepingsrecht uit te oefenen om een beoordeling te verwijderen

HOE DIEN IK EEN BEOORDELING IN?

Het indienen van beoordelingen gebeurt op basis van een vragenlijst die via verschillende communicatiekanalen wordt verzonden:

 • email
 • sms
 • telefoon
 • face-to-face
 • online

Het versturen van de vragenlijst gebeurt op een tijdstip dat bepaald wordt door de aard van de instelling (b.v.: 3 na de opname van de bewoner, 15 dagen na het ontslag van de patiënt) en met een frequentie die bepaald wordt door de duur van het verblijf.

Elke instelling is contractueel verplicht de aanwezige methode voor het meten van de klanttevredenheid zichtbaar te maken.

 • Op plaatsen waar mensen langskomen worden affiches opgehangen om het proces van het verzamelen/plaatsen van feedback uit te leggen.
 • Bij de receptie liggen flyers klaar om mensen van wie de mening niet gevraagd is, de gelegenheid te geven hun contactgegevens door te geven.
 • Een formulier is beschikbaar op de website van de residentie.

WIE KAN EEN BEOORDELING LATEN?

Iedereen kan een beoordeling indienen.

 • Bewoners, patiënten en hun naaste verzorgers
 • Bezoekers
 • Werknemers
 • Professionals werkzaam in of voor de instelling
 • Anderen

Beoordelingen worden gepubliceerd zodra de persoon als patiënt, bewoner of mantelzorger wordt geïdentificeerd.

Ouderen kunnen een beoordeling plaatsen met de hulp van een naaste verzorger die :

 • de moeilijkheden in verband met het gebruik van digitale hulpmiddelen oplossen,
 • de afwezigheid garandeert van cognitieve stoornissen (b.v. Alzheimer) die hun beoordelingsvermogen zou kunnen aantasten,
 • garandeert dat er geen invloed wordt uitgeoefend door het personeel van de instelling.

De vragenlijst maakt het in dit geval mogelijk te specificeren of de mening van de bewoner, van de verzorger of van beiden weergegeven wordt.

Om alle bewoners (behalve die met cognitieve stoornissen) in staat te stellen een beoordeling in te dienen, biedt WeDoxa ook een telefonische enquêtedienst aan.


WORDT DE BEOORDELING DOORGEGEVEN AAN DE INSTELLING?

Ja, alle beoordelingen worden naar de directie van de instelling gestuurd, maar de publicatie blijft anoniem. Beoordelingen worden naar de directie van de betreffende vestiging gestuurd om te voldoen aan de eisen van de ISO 20488 norm ter bestrijding van valse beoordelingen.


HOE WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

De verzamelde gegevens blijven eigendom van de vestiging.

Persoonsgegevens worden door WeDoxa als vertrouwde derde partij gebruikt voor het beheer van beoordelingen. Ze worden in geen geval voor andere doeleinden gebruikt of doorgegeven aan derden. Voor elk verzoek met betrekking tot het beleid voor de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de DPO (verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens).


KAN IK EEN BEOORDELING INDIENEN ZONDER DIE TE PUBLICEREN?
Ja, publicatie is niet verplicht. De vragenlijst bevat een selectievakje om uw toestemming voor publicatie te verkrijgen.

KAN IK ANONIEM EEN BEOORDELING INDIENEN?

Beoordelingen worden anoniem gepubliceerd met de initialen van de auteur, maar de inzameling van de beoordelingen moet nominatief zijn.

De contactgegevens van de auteur worden geregistreerd door WeDoxa om valse beoordelingen te bestrijden en om te voldoen aan de vereisten van de ISO 20488 norm.


WIE CONTROLEERT DE BEOORDELINGEN VÓÓR PUBLICATIE?
Alle beoordelingen worden gecontroleerd door de moderatiedienst van WeDoxa.

WAT ZIJN DE REDENEN OM EEN BEOORDELING AF TE WIJZEN?

Ongeschikt commentaar

 • De beoordeling bevat beledigingen of grof taalgebruik;
 • De beoordeling bevat lasterlijke uitspraken (zie definitie "laster");
 • De beoordeling is onbegrijpelijk of zinloos;
 • De beoordeling wordt vertekend door cognitieve (b.v. Alzheimer) of psychiatrische stoornissen;
 • De beoordeling staat los van het onderwerp dat wordt beoordeeld;
 • De beoordeling geeft aan dat de gebruiker de consumentenervaring niet heeft voltooid;

Opmerkingen die pesoondgegevens bevatten

 • De beoordeling bevat persoonlijke informatie, zoals de voor- of achternaam van personen die geen publieke figuren zijn, een telefoonnummer, een specifiek fysiek adres of een e-mailadres;
 • De beoordeling bevat een kredietkaartnummer, een nationaal verzekeringsnummer, een bankrekeningnummer of andere informatie die tot identiteitsdiefstal kan leiden;
 • De beoordeling bevat medische gegevens met betrekking tot de gezondheidstoestand van de betrokkene.

Betwiste opmerkingen

 • De beoordeling bevat concrete elementen van belangenconflicten;
 • De beoordeling bevat een oproep tot gerechtelijke stappen of is het voorwerp van een lopende rechtszaak bij de rechtbanken of de FOD;
 • De review manager (WeDoxa) is van mening dat zijn burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid in het gedrang kan komen

Zodra een review niet in orde is, neemt WeDoxa rechtstreeks contact op met de auteur van de beoordeling, met vermelding van de reden voor afwijzing. De auteur wordt verzocht de beoordeling te wijzigen, zodat het kan worden gepubliceerd. Anders wordt de review gearchiveerd zonder publicatie.


HOE KAN IK EEN ONGEPASTE BEOORDELING MELDEN?

Er zijn 3 manieren om een beoordeling te melden:

 • Internetgebruikers kunnen het pictogram (vlaggetje) voor elke beoordeling gebruiken bij mouse-over,
 • Internetgebruikers kunnen contact opnemen met WeDoxa door de referenties van de betreffende beoordeling op te geven,
 • Elke instelling kan vanuit de interface een beoordeling rapporteren.

HOE LANG DUURT HET OM EEN BEOORDELING TE PUBLICEREN?

Beoordelingen worden automatisch gepubliceerd 10 dagen nadat de beoordeling is ingediend.

Overeenkomstig de ISO 20488 norm stelt een publicatieperiode de moderatiedienst van WeDoxa in staat om de beoordelingen te controleren en de professional om zijn of haar recht op weerwoord uit te oefenen vóór publicatie.


OP WELKE SITES WORDEN DE BEOORDELINGEN GEPUBLICEERD?

Reviews worden gepubliceerd op de website van WeDoxa.com. Bovendien kan de instelling besluiten de publicatie te activeren op:

 • zijn website,
 • de website van de groep: nationaal merk
 • gespecialiseerde gidsen: gezondheids- en sociale gids, selectie van woonzorgcentra, papy happy, enz.